Teisinės nuostatos

Ši svetainė priklauso „MB Diffusion“ („MB Diffusion“)
Šioje svetainėje siūlomos paslaugos iš esmės skirtos skelbti ir peržiūrėti skelbimus, kuriuose siūlomas parduoti įvairus turtas (įranga, automobiliai ir pan.).

Jungiantis prie svetainės, ją skaitant ir naudojant privaloma besąlygiškai patvirtinti savo sutikimą su Bendrosiomis naudojimo sąlygomis

Leidėjo informacija:


Šią svetainę išleido:
MB Diffusion SAS, kurios įstatinis kapitalas 87 000 €
98, Allée des Champs-Elysées
91080 - COURCOURONNES
FRANCE (Prancūzija)

Tel.: +33 (0)1 60 87 11 60
RCS Evry 432552966
ES PVM mokėtojo kodas: FR 88432552966
Leidinio direktorius: Olivier Flavier, generalinis direktorius.

Svetainės talpintojo informacija:


Šią svetainę talpina:
ILIAD ENTREPRISES
Buveinė: 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris

Informatika ir laisvė:


Pagal 1978 m. sausio 6 d. informatikos ir laisvių įstatymą, automatizuotam svetainėje surinktų asmens duomenų apdorojimui buvo pateikta deklaracija Nacionalinei informatikos ir laisvių komisijai („Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés“, CNIL).

Šios svetainės klientas informuojamas, kad informacija, kurią jis pateikia svetainėje esančiose formose, yra būtina, kad būtų galima atsakyti į jo prašymą, ir yra skirta už apdorojimą atsakingai „MB Diffusion“, kuri ją naudos administracinio ir komercinio valdymo tikslu, o taip pat, prireikus, „MB Diffusion“ partneriams komercinės klientų paieškos sumetimais.

Pagal 1978 m. sausio 6 d. informatikos ir laisvių įstatymą jums suteikiama prieigos ir su jumis susijusios informacijos taisymo, keitimo, taip pat prieštaravimo dėl jos naudojimo ar duomenų panaikinimo, kuria galite pasinaudoti rašydami šiuo adresu: MB Diffusion Service clientèle 98, Allée des Champs-Elysées 91080 - COURCOURONNES -FRANCE

Gerbti privatumą ir saugoti asmeninius duomenis:


Buvo sukurta slapukų ir jūsų asmeninių duomenų reglamentavimo politika, kurią galima pasiskaityti čia