Duomenų apsaugos taisyklės

Siekiant leisti naudotojams saugiai naudotis MachineryZone svetainės paslaugomis, šios Duomenų apsaugos taisyklės aprašo sąlygas ir nuostatas, kuriomis „MB Diffusion“ vadovaujasi rinkdama, tvarkydama ir saugodama jūsų asmens duomenis.

I -Kokie asmens duomenys renkami


 • Duomenys, kuriuos suteikiate jūs

  Duomenų rinkimo metu privalomi arba neprivalomi duomenys atskiriami žvaigždute.

  Paskyros kūrimas

  Kai jūs kuriate MachineryZone svetainėje savo paskyrą, privalote pateikti tokius savo asmens duomenis: šalį, užsiėmimą, kreipinį, pavardę, vardą, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį.

  Taip pat savo nuožiūra galite pateikti mums savo gimimo datą, nuotrauką ir profesiją.

  Jei savo paskyroje įsigyjate kreditų, privalote nurodyti mums mokėjimo informaciją (kredito kortelės numerį), su kuria galės susipažinti tik mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas, laikydamasis PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, liet. mokėjimo kortelių duomenų apsaugos standartas) saugos standarto. Kaip paslaugų teikėjas, tokia įmonė gali susipažinti tik su tokiais jūsų asmens duomenimis, kurie būtini jai teikti savo paslaugas, tačiau neturi teisės naudoti jų kitu tikslu. Be to, tokia įmonė privalo tvarkyti jūsų asmens duomenis laikydamasi šių Duomenų apsaugos taisyklių bei galiojančių asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

  Skelbimo įkėlimas

  Kai jūs kuriate MachineryZone svetainėje skelbimą, privalote pateikti tokius savo asmens duomenis: šalį, užsiėmimą, kreipinį, pavardę, vardą, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį. Skelbimo patalpinimo mokesčių sumokėjimui taip pat privalote nurodyti mums savo mokėjimo informaciją (kredito kortelės numerį), su kuria galės susipažinti tik mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris veikia kaip subrangovas.

  Atsakymas į skelbimą

  Atsakydami į skelbimą privalote nurodyti savo pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir šalį. Atsakydami į darbo skelbimą galite įkelti savo gyvenimo aprašymą (CV).

  Paieška pagal geografinę vietą

  Naudodami „Visa medžiaga apie mane“ funkciją mūsų interneto svetainės pagrindiniame puslapyje, jūs sutinkate pateikti mums savo geografinės vietos duomenis, kad galėtume atsakyti į jūsų paiešką, susijusią su aplink jus esančia medžiaga.

  Kreipimasis į klientų aptarnavimo skyrių ar pranešimas apie netinkamą skelbimą

  Kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo skyrių privalote nurodyti savo pavardę, užsiėmimą, šalį, el. pašto adresą ir telefono numerį. Taip pat galite atsiųsti savo asmens duomenis laiško temos ir teksto langeliuose.
  Kreipdamiesi dėl kito skelbimo netinkamumo privalote pateikti savo el. pašto adresą ir užpildyti pastabų laukelį.

  Transporto paslaugos

  Pateikdami prašymą mūsų transporto paslaugų partneriams pateikti transportavimo paslaugų pasiūlymą privalote nurodyti savo pavardę, vardą, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį bei išvykimo ir atvykimo vietas. Šiuos duomenis perduodame mūsų transporto paslaugų teikėjams, kad jie galėtų paruošti jums pasiūlymą ir atsakyti į jūsų užklausą.

  Ekspertinės paslaugos

  Pateikdami prašymą įvertinti jūsų medžiagą privalote nurodyti savo pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir pašto adresą. Ši informacija perduodama mūsų partneriui įmonei „Peritia Services“, kad ji galėtų atsakyti į jūsų užklausą.

  Finansavimo paslaugos

  Pateikdami prašymą finansuoti jūsų medžiagą privalote nurodyti savo pavardę, vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, fakso numerį ir pašto adresą. Ši informacija perduodama mūsų partneriui- įmonei „Banque Populaire“, kad ji galėtų atsakyti į jūsų užklausą ir atsiųsti jums asmeninį pasiūlymą.

 • Duomenys, kuriuos renkame automatiškai, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis

  Mes renkame naudojimosi duomenis, kai jūs naudojatės mūsų paslaugomis (arba naudojatės jomis bet kokiu kitu tikslu), įskaitant naršymą mūsų svetainėje, mūsų programėlių naudojimą, pvz., ko nors jose ieškodami, atsakydami į skelbimus ar juos talpindami. Konkrečiai, mes atliekame lankytojų srauto matavimus, pvz., skaičiuojame aplankytų puslapių skaičių, apsilankymų svetainėje skaičių, taip pat lankytojų veiklą svetainėje ir jų lankymosi dažnumą. Nustatydami jūsų lankymąsi ir registruodami jūsų veiksmus mes naudojame jūsų prisijungimo duomenis ir slapukus, taip pat jūsų IP adresą.

  Taip pat galime rinkti techninius duomenis apie jūsų interneto ryšį, naršyklę ir prietaisus.

II - Jūsų duomenų naudojimas


 • Siekdami vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus naudojame jūsų duomenis, kad galėtume teikti jums savo paslaugas, įskaitant:

  • skelbti jūsų skelbimus;
  • leisti jums sukurti paskyrą ir ja naudotis;
  • leisti jums skaityti gautus pranešimus ir rašyti kitiems naudotojams;
  • parduoti skelbimų talpinimo paslaugą ir išrašyti sąskaitas;
  • siųsti jums el. laiškus apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis;
  • atsakyti į jūsų klientų aptarnavimo užklausas;
  • sujungti jus su „MB Diffusion“ partneriais;
  • leisti jums dalintis skelbimais.
 • Atsižvelgdami į savo teisėtus interesus, jūsų asmens duomenis naudojame siekdami:

  • atlikti statistinę analizę rinkodaros tikslais, kad geriau suprastume, kaip jūs naudojatės mūsų paslaugomis;
  • pasiūlyti jums suasmenintą turinį ir gerinti jūsų naudojimosi paslaugomis patirtį;
  • siųsti jums kaip naudotojui „MB Diffusion“ komercinius ir (arba) reklaminius pasiūlymus, susijusius tik su MachineryZone paslaugomis;
  • užkirsti kelią sukčiavimui.
 • Atsižvelgdami į savo teisėtus interesus, jūsų asmens duomenis taip pat naudojame siekdami suasmeninti reklamą mūsų svetainėje, be to, galime tai daryti naudodami tokius duomenis kartu arba atskirai:

  • duomenis, surinktus jums naudojantis mūsų paslaugomis (lankytų skelbimų kategorijas)
  • ankstesniame skirsnyje minėtus prisijungimo ir techninius duomenis, kuriuos renkame naudodami slapukus ir žiniatinklio indikatorius.

  Mes galime, gavę jūsų sutikimą,:

  • nustatyti jūsų geografinę vietą, kad galėtume pasiūlyti skelbimus, skirtus netoli jūsų esančiai vietai.
  • perduoti jūsų duomenis savo reklamos partneriams, duomenų tvarkytojams, siekdami suasmeninti reklaminį turinį mūsų svetainėje ar trečiųjų šalių svetainėse.
   Be jūsų sutikimo mes neperduosime jūsų asmens duomenų savo trečiųjų šalių partneriams. Tačiau jei jūs paspausite kokią nors reklamą, jos davėjas žinos, kad jūs lankėtės puslapyje, kuriame skelbiama reklama.
  • siųsti jums trečiųjų šalių komercinius ir (arba) reklaminius pasiūlymus, tačiau tik gavus jūsų sutikimą per „MB Diffusion“ atsiųstą pasiūlymą susipažinti su tokių trečiųjų šalių pasiūlymais.
   „MB Diffusion“ neparduoda savo duomenų informacijos tretiesiems asmenims.
  • siųsti jūsų kontaktinę informaciją atrinktiems mūsų partneriams, kai jūs ieškote finansavimo galimybių, ekspertinio vertinimo ar transportavimo paslaugų.

  Galiausiai mes galime tvarkyti jūsų duomenis kaip įrodymus ar vykdydami savo teisines prievoles.

III - Duomenų gavėjai


Su mūsų surinktais duomenimis gali susipažinti mūsų paslaugų teikėjai, kurie veikia kaip subrangovai, kurie administraciniu ar techniniu būdu prisideda prie aukščiau nurodytų tikslų (prieglobos ir mokėjimo paslaugų teikėjai, reklamos technologijų teikėjai ir pan.). Tokiu atveju mūsų surinkti duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų. Tuomet mes imamės reikiamų priemonių užtikrinti, kad duomenys būtų perduoti į šalis, kurios užtikrina reikiamo lygio jūsų asmens duomenų apsaugą arba bent jau vadovaudamiesi teisės aktų numatytomis garantijomis.

Laikydamiesi mums taikomų teisinių reikalavimų jūsų asmens duomenis galime perduoti įgaliotoms administracinėms ir teisinėms institucijoms tik teisiniais pagrindais.

Kai kurie mūsų paslaugų teikėjai gali rinkti duomenis kaip duomenų valdytojai – tai gali būti mūsų suasmenintos reklamos davėjai, kurie nurodyti čia.

Be to, kai pateikiate ekspertinio vertinimo, finansavimo ar transportavimo paslaugų prašymą mūsų partneriams užpildę atitinkamas formas mūsų svetainėje, jūsų kontaktiniai duomenys perduodami vienam ar keliems mūsų partneriams (tai priklauso nuo užpildytų formos laukelių). Šių paslaugų partnerių sąrašai: transporto paslaugų, ekspertinių paslaugų, finansavimo paslaugų.

Galiausiai, kai atsakote į reklaminį skelbimą, jūsų kontaktinė informacija perduodama jo davėjui, kuris taip pat yra duomenų valdytojas.

IV - Duomenų valdytojas


Už duomenų, surinktų MachineryZone svetainėje, valdymą yra atsakinga įmonė „MB Diffusion“, registruota Evry juridinių asmenų registre, įmonės kodas SIREN 432 552 966, buveinės adresas 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, atstovaujama įmonės generalinio direktoriaus Olivier Eudes-Flavier

Už duomenų tvarkymą taip pat atsako „MB Diffusion“ motininė bendrovė „Schibsted France“, kuri teikia administracinį (teisinį, apskaitos ir pan.) ir techninį (analizės įrankių ir pan.) palaikymą.

V - Saugojimo laikotarpis


Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė priklauso nuo tikslų, kuriais jie surinkti:

 • Klientų duomenys (tapatybės, elektroniniai kontaktiniai duomenys, paslaugų naudojimo istorija) saugomi 3 metus nuo verslo santykių pabaigos;
 • Su geografine vieta susiję duomenys nebus laikomi ilgiau, nei to reikia, kad galėtumėte atlikti skelbimų paiešką pagal geografinę vietą;
 • Duomenys, susiję su jūsų paskyros valdymu ir jūsų skelbimais, saugomi 5 metus nuo paskyros ir skelbimų ištrynimo tik kaip įrodymai;
 • Dokumentai ir apskaitos dokumentai saugomi 10 metų kaip apskaitos įrodymai;
 • mūsų mokėjimo paslaugų teikėjas saugo jūsų kredito kortelės duomenis iki visiško atsiskaitymo ir, įrodymo tikslu skundo gavimo atveju, 13 mėnesių arba 15 mėnesių atidėto debeto kortelės atveju;
  Jūsų kortelės kriptograma saugoma tik tiek laiko, kiek trunka atlikti mokėjimo operaciją.
 • Duomenys, kurių gali pareikalauti teisinės institucijos (prisijungimo, tapatybės, kontaktiniai, mokėjimo operacijų duomenys), saugomi 12 mėnesių nuo jų surinkimo.

VI - Jūsų teisės


Pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus jūs turite tokias teises:

 • Susipažinti – jūsų teisė gauti patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne, ir, jei jie yra tvarkomi, su jais susipažinti;
 • Taisyti – jūsų teisė kuo greičiau ištaisyti netikslius ir papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Ištrinti – jūsų teisė kuo greičiau pareikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis nedarant poveikio įsipareigojimams ar duomenų išsaugojimo reikalavimams;
 • Riboti naudojimą – jūsų teisė reikalauti riboti duomenų naudojimą, jei jūs abejojate savo duomenų tikslumu, jei manote, kad jie tvarkomi neteisėtai arba jei to jums reikia siekiant pripažinti jūsų teisinius reikalavimus, jais pasinaudoti arba apginti;
 • Prieštarauti – jūsų teisė bet kada prieštarauti tam, kad „MB Diffusion“ tvarkytų jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai „MB Diffusion“ siekia patenkinti savo teisėtus ir pagrįstus interesus. Jūs taip pat galite prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • Perkeliamumas – jūsų teisė gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir teisė persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių;
 • Jūs turite teisę, kad jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas, dėl kurio jums kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus atvejus, jei toks sprendimas yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį, arba yra leidžiamas;
 • Jūs turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai;
 • Jūs turite teisę nurodyti, kaip elgtis su jūsų asmens duomenimis jūsų mirties atveju.

Jūs galite bet kada pakeisti jūsų Naudotojo paskyroje esančius asmens duomenis. Tam įeikite į savo paskyrą ir paspauskite skiltį „Mano profilis“.

Jei norite pasinaudoti savo teise būti pamirštam, teise į duomenų perkeliamumą ir teise susipažinti su savo asmens duomenimis, eikite į savo naudotojo paskyros skiltį „Mano profilis“. Jei norite pasinaudoti kitomis savo teisėmis, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

Savo pasirinkimus dėl mūsų slapukų naudojimo taip pat galite patvirtinti paspausdami čia.

VII - Duomenų apsaugos pareigūnas


„Schibsted France“, kuri valdo įmonę „MB Diffusion“, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Į jį galima kreiptis el. paštu fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com arba paštu adresu: Schibsted France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Jūsų duomenų saugumas


Mes saugome jūsų duomenis taikydami reikiamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume rizikos lygį atitinkančią apsaugą. Mūsų apsaugos priemonės apima ugniasienę, fizinės prieigos kontrolę mūsų duomenų centruose ir prieigos prie informacijos kontrolę.

Slapukai:

„MB Diffusion“ nori jums aiškiai ir paprastai paaiškinti apie slapukų naudojimą jums naršant mūsų svetainėje ar naudojant mūsų programėles.

I - Kas yra slapukas?

Slapukas yra tekstinis failas, įrašomas į jūsų prietaiso (kompiuterio, planšetės ar telefono) standųjį diską per jūsų naršyklę jums naudojantis mūsų svetaine.
Tai reiškia, kad www.machineryzone.lt svetainės slapukas atsiunčiamas mums kaskart jums atidarius bet kurį mūsų svetainės puslapį savo kompiuteryje ar telefone. Jums lankantis mūsų svetainėje ar naudojantis mūsų programėlėmis į jūsų prietaiso standųjį diską įrašomi mūsų ar mūsų partnerių slapukai nenustato jūsų tapatybės, tačiau atpažįstą prietaisą, kuriuos naudojatės. Slapukai neįrašo konfidencialios asmeninės informacijos, o tik suteikia informacijos apie jūsų naršymą, kad vėliau mes galėtume atpažinti jūsų naudojamą prietaisą.
Slapukai nedaro jūsų prietaisui jokios žalos, tačiau jie palengvina jūsų nustatymų atpažinimą, automatiškai užpildo kai kuriuos formų laukelius ir geriau pritaiko mūsų turinį jūsų poreikiams.
Tik jūs asmeniškai galite pasirinkti, ar leisti įrašyti slapukus savo prietaise, taip pat galite lengvai kontroliuoti jų įrašymą. Išsamesnės informacijos apie slapukų valdymą ir tvarkymą žr. skyriuje „Jūsų pageidavimai dėl slapukų“.

II - „MB Diffusion“ naudojami slapukai

1. Funkciniai slapukai

Mūsų naudojamų funkcinių slapukų paskirtis:

Šie slapukai veikia 13 mėnesių.

2. Analitiniai slapukai

Mūsų įrašomi analitiniai slapukai leidžia mums geriau suprasti mūsų svetainės ir programėlių naudojimą bei gerinti jų naudotojų patirtį gaunant statistinę naudojimo informaciją (apie peržiūrėtas skiltis ir temas, naršymo kelią ir pan.).

Šie slapukai veikia 13 mėnesių.

3. Tikslinės reklamos slapukai

Jums lankantis MachineryZone svetainėje mes galime įrašyti į jūsų prietaisą slapukų, kad sukurtume naudotojo profilį ir savo svetainėje galėtume rodyti pagal jūsų poreikius ir interesus jums pritaikytą reklaminį turinį, kaip tai paaiškinta mūsų Duomenų apsaugos taisyklėse.

Tikslinės reklamos slapukai taip pat naudojami:

Mūsų tikslinės reklamos slapukai veikia 60 dienų.

III - Mūsų partnerių slapukai

Su jūsų sutikimu slapukus į jūsų naršyklę gali įrašyti mūsų partneriai, veikiantys kaip duomenų tvarkytojai. Tai vadinama trečiosios šalies slapuku.

Tokiu atveju:

Įmonė „MB Diffusion“ nekontroliuoja, kaip šios partnerės įmonės naudoja slapukus, taip pat nekontroliuoja ir neatsako už šiuos slapukus ir duomenų, surinktų jų pagalba, naudojimą. Todėl patariame susipažinti su tokių įmonių asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, susijusiomis su slapukų naudojimu.

Jei norite susipažinti su partnerių sąrašu ir kontroliuoti jų slapukų naudojimą jūsų naršyklėje, spauskite čia.

IV - Jūsų pageidavimai dėl slapukų naudojimo

Jūs galite bet kada pareikšti ar pakeisti savo pageidavimus dėl slapukų naudojimo toliau nurodytais būdais:

Kiti naudingi ištekliai

Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir galimus jūsų pasirinkimus, ieškokite informacijos šiose svetainėse:

Jei jums kiltų klausimų ar pasiūlymų dėl slapukų naudojimo mūsų svetainėje ar tikslinės reklamos, kreipkitės į mus paspausdami šią nuorodą.